Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR)

V sekci GDPR Vás chceme, vážení klienti (pacienti) informovat, jaké osobní údaje naše zdravotnické zařízení, jakožto správce osobních údajů (dále jen správce), zpracovává a o právech a povinnostech s tím spojených. G-Medica spol. s r.o., se sídlem V křovinách 314/21, Povel, 779 00 Olomouc, IČ: 26285258, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě sbírá, za jakým účelem a jak s nimi nakládá. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“) Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované fyzické osobě (např.: jméno, příjmení, identifikační číslo – rodné číslo, lokační údaje, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Osobní údaje správce zpracovává v takovém rozsahu, v jakém mu byly subjektem údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, včetně prováděcích předpisů upravující poskytování zdravotnických služeb subjektem údajů poskytnuty. A. Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:
 • Za účelem jednání o poskytnutí zdravotních a jiných nutných služeb a opatření: titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, rodné číslo, telefonní hovor
 • Za účelem získání informací, nabídky dalších vhodných služeb, zboží a sdělení: titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, rodné číslo, telefonní hovor
 • Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a službách: titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, rodné číslo, telefonní hovor
 • Za účelem správného fungování webových stránek, měření návštěvnosti a reklamních služeb při užívání webové prezentace společnosti: technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a on-line služeb, cookies, které jsou používány za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků webu (služba Google Analytics)
 • Za účelem ochrany vašeho bezpečí a ochrany majetku: obrazový záznam kamerového systému. Zpracování bude prováděno po dobu 14 dnů ode dne pořízení záznamů.
B. Za zpracování údajů mají odpovědnost následující subjekt (správce):
 • G-Medica spol. s r.o., V křovinách 314/21, Povel, 779 00 Olomouc; kontaktní osoba: Rudolf Stupka, rudolf.stupka@seznam.cz, tel: 585 431 548
C. Shora uvedené údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům za účelem jejich dalšího zpracování (zpracovatelé):
 • Externí dodavatel informačního systému
 • Externí dodavatel technické podpory
D. V případě, že bude některá z poskytovaných zdravotních či jiných služeb a výkonů realizována prostřednictvím dceřiných či   ekonomicky   spjatých   společností   jakožto specializovaným   subjektem, mohou   být   shora uvedené osobní údaje poskytnuty též tomuto specializovanému subjektu. E. Dle nařízení GDPR máte jako subjekt, o kterém jsou údaje zpracovány následující práva:
 • právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
 • právo na přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci a opravu osobních údajů
 • právo na přenositelnost zpracovaných údajů k jinému správci právo žádat omezení zpracování či výmaz údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (nařízení GDPR), byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zmíněným nařízením
F. Poskytovaný souhlas lze kdykoliv odvolat následujícím způsobem:
 • prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby
 • prostřednictvím listinného sdělení zaslaného na adresu správce